Rekurze

Výraz:
Rekurze
Význam:
Rekurze - metoda definování určitého objektu pomocí sebe sama.

Používá se v matematice či programování. V programování se hovoří o tzv. rekurzivní funkci. Jedná se o to, že jedna stejná funkce (nebo podprogram) je neustále opakovaně volána. To, kdy se cyklus zastaví, záleží na definované podmínce.

Existují dva základní druhy rekurzivního chování. Odlišnost spočívá v tom, kolik podprogramů se daného procesu účastní. V prvním případě hovoříme o přímé rekurzi, to když podprogram volá pouze sám sebe.

Rekurze nepřímá je ve chvíli, kdy volání podprogramů utvoří kruh. V praxi to znamená, že při třech myslitelných funkcích je ve funkci A() volána funkce B(). V té následně funkce C(), která volá zase zpět funkci A(). Vytvoří se tak logicky zmiňovaný cyklus.

Rekurzi lez využívat například při počítání faktoriálu či rozkladu jedné úlohy na menší úlohu stejného typu.


Pojem zařazen v kategorii Matematika (a také v Programování).

Okolní pojmy ze stejné kategorie (mohlo by vás také zajímat):

Reklama
Hledáme posily! Zajímavá brigáda!
Máte zájem se podílet na tvorbě tohoto projektu? Hledáme někoho, koho by bavilo slovník rozšiřovat a přidávat nové pojmy. Samozřejmě, že ne zadarmo. Kontaktujte nás!

Reklama:

Užitečné zkratky - víte, co znamenají?

Užitečné souborové formáty

Váš názor nás zajímá!

Dejte nám vědět, jak se vám tento web líbí. Napište nám!