SWOT

Výraz:
SWOT
Význam:
SWOT – analytická technika.

SWOT analýza je metodou, která se používá nejčastěji v marketingu a slouží k získání informací o firmě, jejích produktech a fungování. Zakládá se na identifikování silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (oppurtunities) a hrozbách (threats) zkoumané problematiky. K těmto 4 skupinám se přiřazují jednotlivé vlastnosti, činnosti nebo faktory, dle toho, co je zkoumanou věcí.

Typickým uživatelem SWOT analýzy je firma, která hodnotí, ať už sebe samu, konkurenci, vlastní či cizí produkty. Při určování jednotlivých skupin je nutné se držet faktů, objektivních faktorů a zaměřovat se pouze na podstatné věci. Závěrem SWOT analýzy by mělo být hodnocení, které přinese nalezení problémů a cest k dalšímu fungování a rozvoji firmy v dlouhodobém hledisku.


Reklama
Hledáme posily! Zajímavá brigáda!
Máte zájem se podílet na tvorbě tohoto projektu? Hledáme někoho, koho by bavilo slovník rozšiřovat a přidávat nové pojmy. Samozřejmě, že ne zadarmo. Kontaktujte nás!

Reklama:

Užitečné zkratky - víte, co znamenají?

Užitečné souborové formáty

Váš názor nás zajímá!

Dejte nám vědět, jak se vám tento web líbí. Napište nám!